Tu znajduje się wybór niektórych moich prac i publikacji...


Spis treści:


Dialog nadziei
1. KOŚCIÓŁ WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - ZAGADNIENIA KULTUROWE, w: red. J. Grosfeld, Kościół wobec integracji europejskiej, Warszawa 1997.
Zobacz więcej...


2. KULTURA I RELIGIA W PROCESACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ ORAZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - Konferencja AEGEE, Warszawa 15-17 maja 1998.
Zobacz więcej...


3. ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI ŚWIECKICH (konspekt referatu na potrzeby synodu Kościoła greko-katolickiego na Ukrainie) - Warszawa, 1999.
Zobacz więcej...


4. JESIEŃ CZY WIOSNA KLUBU? (referat wygłoszony na Walnym Zebraniu KIK) - Warszawa, 21 kwietnia 2001.
Zobacz więcej...


5. CZY POLSKA WCHODZI DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY? (Referat wygłoszony na XXI Międzynarodowym Kongresie Rodziny, 23 kwietnia 2004 w Lublinie.
Zobacz więcej...


6. GDY ODEJDĄ OSTATNI ŚWIADKOWIE, "Rzeczpospolita", 13 września 2004.
Zobacz więcej...


7. L'EGLISE EN POLOGNE APRES 1989 FACE AUX NOUVEAUX DEFIS DE LA DEMOCRATIE , Institut Catholique de Paris, pazdziernik 2004 (referat). Publ.: La Pologne religieuse aux XIX et XX siecles dans le contexte international, (IH PAN, IESW) Warszawa-Lublin 2007, s. 151-170.
Zobacz więcej...

Również w polskim tłumaczeniu...


8. MIĘDZY EMPATIĄ A AMNEZJĄ. Refleksja o niejasnym stosunku edukacji do odpowiedzialności w siedmiu krótkich punktach, Midrasz, Luty 2005.
Zobacz więcej...


9. OSTATNIA, NIENAPISANA ENCYKLIKA. Rzeczpospolita, wydanie specjalne w dniu pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005.
Zobacz więcej...


10. CZŁOWIEK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE. POSTSCRIPTUM, w: Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady, Kraków 2005, s. 177-185.
Zobacz więcej...


11. MIŁOŚĆ W CZASACH WOLNOŚCI, w: Kontakt. Wewnętrzny magazyn warszawskiego KIK, listopad-grudzień 4/2007
Zobacz więcej...


12. PRZEMIJA OBLICZE EUROPY, w: Quo Vadis Europa? Zjazdy Gnieźnieńskie 2003-2007, Gniezno 2007, s. 67-71.
Zobacz więcej...Dialog kultur
13. KILKA TYLKO MYŚLI, NIE ZAWSZE UŁOŻONYCH, publikacja w: Why Auschwitz, why Kolyma, why Kossowo, Warszawa 2000, s. 30-33.
Zobacz więcej...


14. POMIĘDZY POLSKĄ A RZECZYPOSPOLITĄ, "Rzeczpospolita", lipiec 2001.
Zobacz więcej...


15. TOUTE UNE POLOGNE EN UN FESTIVAL..., Tekst o wyzwaniu intelektualnym przy promocji kultury polskiej za granicąwydany w "Palais des Beaux Arts" 10, Bruksela 2001 oraz załączona "historia Polski na jednej stronie maszynopisu"...
Zobacz więcej...


16. APOKRYF MELA GIBSONA, "Midrasz", kwiecień 2004.
Zobacz więcej...


17. WIWAT SEJM, WIWAT GRUPA ETNICZNA, WIWAT WSZYSTKIE STANY!, "Rzeczpospolita", 8 listopad 2004.
Zobacz więcej...


18. TWORZYĆ EUROPĘ, Głos w panelu na Konferencji "GRANICE EUROPY - CZY ISTNIEJE WSPÓLNA EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ KULTUROWA?", Warszawa, Biblioteka Narodowa, 17 grudnia 2004.
Zobacz więcej...


19. NA BEZLUDZIU DYBUK NIE ZAMIESZKA. Więź, Kwiecień 2005.
Zobacz więcej...


20. POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI, Tekst dla portalu www.mloda-bialorus.pl, 2006.
Zobacz więcej...Dialog historii
21. ŚMIERĆ ŚW. WOJCIECHA W ŚWIETLE HISTORII ŻUŁAW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH, w: R. Knapiński (red.), Dziedzictwo kultu św. Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha. KUL - 22 IX 1997, Lublin 1988.
Zobacz więcej...


22. ZANIK PAMIĘCI O BRUNONIE Z KWERFURTU W ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ, "Przegląd Historyczny" 4, 1998.
Zobacz więcej...


23. DRUGA METROPOLIA CHROBREGO A BRUNON Z KWERFURTU, "Kwartalnik Historyczny" 4, 2001
Zobacz więcej...


24. ŚLADY SZAMANIZMU W RELIGIJOŚCI WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH PRUSÓW, "Przegląd Historyczny" 1, 2001
Zobacz więcej...