Witam |

Witam, trafiłeś na moją witrynę internetową. Wybierz to, co Cię interesuje...

Tutaj znajdziesz informacje o mnie,
o tym co lubię, co robię, gdzie się wypalam, w czym realizuję.
Zamieściłem trochę zdjęć, kilka artykułów, krótki biogram,
oraz linki do środowisk, organizacji i projektów, z którymi jestem związany.

Zapraszam!

- Piotr Cywiński

Mój życiorys, w dużym skrócie...

Ciekawe jaka jest faktycznie różnica pomiędzy życiorysem a wspomnieniami... Tu postaram się zachować choćby pozory kancelaryjnej sterylności. Spostrzeżenia i wspomnienia bardziej osobiste znajdą miejsce w innych przestrzeniach tej witryny.

Urodziłem się w Warszawie w 1972 roku, w inteligenckiej rodzinie o sporym zabarwieniu opozycyjnym. Trzy pierwsze lata życia spędziłem w Krakowie, gdyż mój Ojciec kierował wówczas "Znakiem". Gdy miałem 6 lat - już w Warszawie - poszedłem do szkoły (nr. 37, przy ul. Narbutta, wówczas imienia Gwardii Ludowej). Tam uczyłem się do początku 1982 roku. W latach 1982-1993 przebywałem w Szwajcarii i we Francji z powodu politycznej emigracji mojego Ojca. We Francji zdałem maturę o profilu humanistycznym. Studiując w Strasburgu pracowałem w Platformie współpracy zdecentralizowanej Wschód-Zachód, koordynując rozmaite projekty polsko-francuskie. Niektóre rzeczy robiłem także poza pracą. W 1992 roku, podczas studiów w Strasburgu założyłem polską bibliotekę przy Konsulacie Generalnym RP. W latach 1992-1993 byłem współzałożycielem i wiceprezesem Francusko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturalnej.

 • Jestem historykiem mediewistą, absolwentem Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Strasburgu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1995 roku obroniłem pracę pt. "Wulfstan saede - Truso. Wczesnośredniowieczna pruska osada portowa". W roku 2002 obroniłem doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy pt. "Brunon z Kwerfurtu. Żywot. Misje. Męczeństwo".

 • W Polsce pracowałem przy organizacji wizyty papieża do Polski w roku 1999 - byłem wówczas szefem akredytacji. Następnie byłem pełnomocnikiem zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, w której opracowałem plan restrukturyzacji. W latach 2000-2002 byłem wicedyrektorem Biura Wykonawczego Festiwalu "Europalia 2001 Polska", który stanowił największą z dotychczasowych prezentację polskiej kultury za granicą. W następstwie czego, zostałem szefem działu projektów zagranicznych w Instytucie Adama Mickiewicza. Stworzyłem w IAM autorski projekt "Diapozytyw", którego celem jest promocja polskiej kultury względem żydowskiego odbiorcy na całym świecie. W IAM pracowałem do 2006 roku.

 • Od września 2006 kieruję Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 • W 1997 ukończyłem "Międzynarodową Szkołę Pogranicza dla Liderów Organizacji Kulturalnych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na rzecz Regionów Wielokulturowych Europy Środkowo-Wschodniej".

 • Po powrocie do Polski w roku 1993 związałem się z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej (w którym wychowywałem się w dzieciństwie). W latach 1996-2000 byłem wiceprezesem KIKu, a od roku 2000 jestem prezesem. Wiele lat pracowałem w KIKu, jako wychowawca i animator środowisk licealnych i studenckich.

 • W roku 2002 zostałem jednym z założycieli Forum Świętego Wojciecha, skupiającego kilkadziesiąt ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich pragnących razem działac na rzecz naszego wkładu w kształtującą się Europę. W latach 2002-2009 byłem pierwszym przewodniczącym Rady tegoż Forum, którego dotychczasowymi największymi dokonaniami były Zjazdy Gnieźnieńskie w marcu 2003 i 2004 roku, we wrześniu 2005 i w czerwcu 2007.

 • W latach 2004-2008 byłem wybrany prezesem Pax Romana na Europę - jest to federacja zrzeszająca ponad 70 stowarzyszeń i ruchów intelektualistów katolickich z około 50 krajów. Jestem też członkiem utworzonego w 2002 roku Zespołu Episkopatu Polski ds. rozmów z Kościołem Grekokatolickim na Ukrainie.Od roku 2007 jestem członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Latem 2007 zostałem członkiem Rady nowo założonej przez Konferencję Episkopatu Niemiec fundacji na rzecz Maximilian-Kolbe-Werks. Latem 2008 zostałem członkiem Rady Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu.

 • Jestem także członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, której w latach 2000-2006 byłem sekretarzem, wiceprzewodniczącym Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które w pewnej mierze współtworzyłem. Jestem także członkiem Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W grudniu 2008 zostałem członkiem Rady Muzeów czwartej kadencji.

 • W latach 2002-2004 byłem członkiem Konsultacyjnej Rady Środowiskowej ds. Organizacji Pozarządowych przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej oraz członkiem Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej.

 • Jestem członkiem założycielem stowarzyszenia Wikimedia Polska, które powstało w lipcu 2005 i ma na celu rozwój m.in. Wikipedii - rozumianej jako ogólnodostępny zbiór wiedzy oraz propagowanie wolnych licencji. W latach 2005-2007 byłem wiceprezesem, obecnie jestem w Komisji Rewizyjnej.

 • Zostałem też ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce, którym Komisja Europejska ustanowiła rok 2008.

Quid plura?
Jestem także autorem artykułów w szczególności dotyczących wczesnego średniowiecza.
Znam nieźle angielski i biegle francuski (żadna zasługa, mieszkałem tam długo...). Do tego podstawy niemieckiego.
Lubię kajaki, rowery, góry, las. Lubię plecak, namiot i buty. Gram trochę na gitarze. Mam jeden z większych zbiorów znaczków poczty podziemniej i zbieram ładne kufle.
Od czerwca 2001 jestem żonaty, w lipcu 2003 urodziła nam się córeczka, w kwietniu 2005 - synek, a w pazdzierniku 2008 - drugi synek.